របៀបធ្វើប្រហុកខ្ទិះ – Prohoke Ktiss – Khmer Salty Fish With Pork Recipe | មេផ្ទះ (Housewife)

សួស្តីបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព ថ្ងៃនេះឆានែល មេផ្ទះ (Housewife) ចង់បង្ហាបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ។ ការបង្ហាញច្បាស់ៗ ប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំបាន លម្អិតល្អ ការពន្យល់ក្បោះក្បាយធានាថាទស្សនាហើយបងប្អូននិងឆាប់ចេះធ្វវា។
Dear brothers and sisters, today, the Housewife wants to show you how to cook Khmer food. A clear presentation of the ingredients is incomplete, the detailed explanation ensures that you visit and you will soon be able to do it.
Video Rating: / 5

6 comments

 1. កំសាន្ត HD

  ជួយជៀវខ្ញុំវិញផងបង

 2. Wipha Ellbäck

  แต่ฉันเขียนภาษาเเขรไม่เป็นค่ะ

 3. Wipha Ellbäck

  น่ากินมากที่สุด

 4. Srok Srae Life

  ខ្ញុំចូលចិត្តឆានែលបងណាស់ ជួយជាវខ្ញុំវិញផងបងខ្ញុំជាវបងរួចហើយ

 5. Thanks for showing! Yummy food 👍👍👍

 6. បងសំលាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តបងណាស់សំលេងពិរោះណាស់