காய்கறி தேவையில்லை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான குருமா ரெடி – WITHOUT Vegetables kurma in Tamil

காய்கறி தேவையில்லை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான குருமா ரெடி – WITHOUT Vegetables kurma in Tamil | குருமா

Subscribe My YouTube Channel for more videos: https://www.youtube.com/c/IndianRecipesCooking

Welcome to 👩‍🍳 Indian Recipes. This youtube channel will bring you all varieties of cooking videos like vegetarian, non vegetarian, festival sweets, kids snacks, ice creams, cookies, traditional recipes, Traditional Sweets, South Indian recipes, north Indian Recipes and varieties of kitchen tips which will be easy to get and practice. I daily upload new recipes in tamil language. Please check that.

You can ask me for your favourite recipes or cooking tips and I will try and make a good video for you all my subscribers.

If you like my videos please dont forgot to SUBSCRIBE my Channel.

Thank you all my friends for being a Part of Indian Recipes Family🙏நன்றி🙏

#kurmaforchappathi #withoutvegetableskurmaintamil #tastykurmaforroti #indianrecipes #cookingtips
Video Rating: / 5